Mubarokah, Ma’rifatul, Wahyu Nugroho, dan Abdul Rahim. 2023. “Upaya Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar IPAS Melalui Model Projet Based Learning Pada Kelas V SD”. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROFESI GURU 2 (1):215-20. https://seminar.ustjogja.ac.id/index.php/semnas_ppg_ust/article/view/1364.